Naša filozofia

             Špajza Žilina sleduje pri svojej činnosti tieto princípy:

             1. - Podpora lokálnych pestovateľov, chovateľov a podnikateľov - žilinský okres, žilinský kraj

              - Podpora domácich pestovateľov, chovateľov a podnikateľov - celé Slovensko

              - Podpora zákazníka - konečného spotrebiteľa tak, aby dostával na stôl len produkty v čo najvyššej kvalite garantovanej výrobcom pri procese výroby a nami - Špajza Žilina - pri skladovaní a preprave.

              - V prípade, že v porovnateľnej kvalite ale za výhodnejšiu cenu a zároveň ekologickejšie vzhľadom na dopravu, nájdeme rovnaký tovar za hranicami, nebránime sa využiť aj takúto variantu.

              - Znižovať množstvo produkovaného odpadu, recyklovať a upcyklovať už vytvorený materiál


              Našou snahou je pokryť obsah Vašej špajze na jednom mieste, prípadne ho priniesť až ku dverám.

             Dlhodobý cieľ Špajza Žilina možno rozdeliť na dve hlavné oblasti:

             - Zaradiť do ponuky produktov aj tie nepotravinového charakteru - produkty dennej spotreby, ktoré domácnosť potrebuje na jednom mieste alebo ich priviezť zákazníkovi v jednom doručení.

             - Poskytnúť možnosť bezobalovo nakupovať online.

             - Podporovať vznik a nažívanie rodinných spoločenstiev a miestnych komunít medzi susedmi a spolupodieľať sa na trvalo udržateľnom rozvoji miest a sídlisk, v ktorých žijeme my i naši zákazníci.

             Naše zásady

             Špajza Žilina má svoje zásady

             - Sme Vám k dispozícii v pracovné dni medzi 9:00 až 17:00. Cez víkendy trávime čas s rodinami. Ďakujeme