SPROSTREDKOVATELIA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS DÁT MIMO EÚ

Spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, externí predajcovia, poradenské spoločnosti alebo bezpečnostné služby. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Spoločnosť môže v niektorých prípadoch poskytovať osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom nachádzajúcim sa v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť takýmto osobám poskytuje osobné údaje iba za podmienky, že sú aktívnymi členmi tzv. EÚ USA „Privacy Shield Framework“, t.j. mechanizmu, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a ktorý bol schválený Európskou komisiou.

 

Poskytnutie dát mimo územie štátov Európskej únie

Spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu www.spajza.online bude prebiehať výlučne na území Európskej únie alebo za podmienok mechanizmu „Privacy Shield Framework“.

Na základe Vašej registrácie v internetovom obchode www.spajza.online Vás môžeme kontaktovať prostredníctvom Vami zadanej emailovej adresy pre zodpovedanie dotazníka spokojnosti formou Google Forms (Formuláre Google). Zodpovedanie dotazníka môže byť anonymné alebo s opakovaným uvedením emailovej adresy.

Službu Google Forms prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited.

 

Sprostredkovatelia spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov:

SEVERAN s.r.o., Karola Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina, Slovensko, IČO: 52146391

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje sú poskytované tretím stranám na základe zmluvne dojednanej ochrany osobných údajov fyzických osôb v súlade s nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov.